Leabhair do Léitheoirí Fásta

 

 

Sceoin sa Bhoireann
Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 118 lch.
ISBN 0-9532777-6-3

Praghas €10

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

Buaiteoir duais Oireachtais, Duais Litríochta Idirnáisiúnta NAMLLA, Duais Bisto agus eile – saothar a bhfuil a dhintiúir cruthaithe aige cheana. Meascán diamhair draíochta den réalachas agus den osnádúr anseo chugainn agus é suite sa tréimhse réamhstaire i mBoireann álainn Chontae an Chláir.

“Fionraí, teannas agus líonrith na heachtraíochta; iontas, uamhan agus draíocht an atmaisféir chianársa; áilleacht, uaisleacht agus gaisce na bpríomhcharachtar; fileatas, fíneáltacht agus míneadas na hinseoireachta. Agus ainneoin na himeachtaí a bheith suite i bhfad i bhfad siar i dtréimhse cheomhar na réamhstaire, tá dlúthbhaint ag scéal sceonmhar Uí Laighléis le teimhealaois mhodartha an lae inniu.”
An tAthair Mícheál Mac Craith,
Ollamh le Nua-Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

“Measured, even against his own already high standards, Ré Ó Laighléis has given us an exceptional work of beauty and terror here. This, quite simply, stands apart.”
Cathal Ó hEochaidh, Iar-Thaoiseach

“Prós saibhir cineamatagrafach atá sa saothar neamhghnách seo, saothar a thugann léargas scanrúil dúinn ar threabhchas agus ar threibheachas réamhstairiúil in Éirinn. Saothar fantasaíochta den scoth a bhfuil scóip The Mists of Avalon ann, ainneoin a neamhthoirte, saothar a thaitneoidh leis an déagóir agus leis an duine fásta araon. Saibhreas…samhlaíocht…slacht.”
Gabriel Rosenstock, Scríbhneoir

“Cleachtann an Laighléiseach stíl scríbhneoireachta dá chuid féin a théann díreach chuig an phointe ar dhóigh shimplí ghonta… Nascann Ó Laighléis an draíocht leis an réalachas, an béaloideas lena shamhlaíocht chruthaitheach agus tógtar an léitheoir ar ais le tréimhse a chaitheamh lenár gciansinsir a chaith seal ar an Bhoireann tráth."
An Draoi Rua, Daily Ireland

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

 

Go Barr

Ár i gCor Chomrua

Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 184 lch.
ISBN 978-0-9554079-2-5

Praghas €14.00

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

1317 AD. É 1,500 bliain ó aimsir Shobharthan agus an troid a rinne sí in aghaidh an Oilc ar bhruach Loch Reasca. Í básaithe le fada fada, ach a hanam athionchollaithe i gcorp an tseanmhanaigh dhaill, Benignus, a bhfuil sé de bheannacht agus de mhallacht air - ach an oiread le Sobharthan roimhe - bua na físe a bheith aige. Tá sé ar dhuine de sheanóirí chomhluadar na Cistéirseach i Mainistir Chor Chomrua, ar shleasa sciollacha na Boirne.

Dhá chlann Bhrianach in adharca a chéile agus an tOlc go smior i gcroí Fheardorcha, príomh-oifigeach in arm Dhonncha, an prionsa Brianach. Tabharfaidh fórsaí na gcol ceathracha Brianacha, Diarmaid agus Donncha, aghaidh ar a chéile i gceantar na mainistreach beannaithe agus troidfear go dearg-fhuilteach nó go sáraíonn duine acu an fear eile. Agus beidh caint air mar chath maidir lena bharbarthacht agus a fhíochmhaire thar mar a labhraíodh ar aon chath riamh roimhe.

É sin uile ina chúlbhrat ar an bpaisean agus an grá atá ag Iarla, mac Dhiarmada, dá ghrá geal Sorcha, iníon le Mathún, atá ar dhuine de mhór-thacóirí Dhonncha. D'ainneoin a ndóchas dá dtodhchaí le chéile, is rímhaith is eol do na leannáin a bhfuil d'achrann agus de dhainséar rompu. Tá gach a tharlóidh dóibh lasmuigh díobh beirt, é faoi riar ag Maitheas agus Olc araon. Scéal grá, scéal faitchis, scéal dorcha.

"An-léargas tugtha ar chultúr atá caillte ach seoladh cruthanta faoin eachtraíocht. Stíl dhíreach ach ealaíonta sa saothar. Togha úrscéil."
Dónall Ó Braonáin, An tOireachtas

"His characters are described and their speech declaimed in formal, sometimes florid prose, but this is tempered by the author's loving descriptions of nature and some powerful battle scenes."
Elizabeth McGuane, The Sunday Business Post

"Togha scéil, teanga, carachtrachta, eachtraíochta, atmaisféir. Úrscéal dáiríre."
Ciarán Ó Coigligh, An tOireachtas

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

 

Go Barr

Gafa

Ré Ó Laighléis

Clúdach bog , 144 lch.

ISBN 0-9532777-5-5

Praghas €10

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

Scéal tranglamach croíbhristeach an déagóra Eoin agus a thitim isteach in umar dorcha na handúile agus sa bhfodhomhan gránna dainséarach a ghabhann leis. Agus, chomh tábhachtach céanna le scéal Eoin féin, scéal na dtuismitheoirí: tá saol na máthar, Eithne, ina chíor thuathail. Í ar a dícheall glacadh leis go bhfuil a haonmhac faoi ghreim go daingean ag heroin. Ach is measa fós di é nuair a bhuailtear an dara ropadh uirthi - mídhílseacht a fir céile. Ní chuirtear fiacail san insint i gcás an scéil ríchumhachtaigh seo. É scríofa go fírinneach fíriciúil lom, ach ardscil agus íogaireacht ann go deireadh.

"Tá ábhar an leabhair seo conspóideach nua-aoiseach agus thar a bheith feiliúnach don aoisghrúpa…stíl sholéite inchreidte."
An Dr. Gearóid Denvir, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

"Ó Laighléis deftly favours creating a dark side of urban life over sledge-hammering the reader with 'Just Say No' messages. The horrors of heroin addiction are revealed within the story itself and, thankfully, the author avoids any preachy commentary."
Educationmatters, Ireland on Sunday

"Iarracht an-mhacánta é seo ar scríobh faoi cheann de mhórfhadhbanna shochaí an lae inniu …píosa scríbhneoireachta an-fhiúntach."
Máire Nic Mhaoláin, An tOireachtas

"It is a riveting story based on every parent's nightmare."
Lorna Siggins, The Irish Times

"Éiríonn le Ó Laighléis mothúcháin na máthar a léiriú go héifeachtach agus go hinchreidte. Ainneoin fhianaise a súl, tá dóchas go fóill aici as a mac agus ní chreideann sí ag pointe ar bith go bhfuil rudaí chomh dona is atá."
Philip Cummings,

"Ré Ó Laighléis speaks the language of those for whom this will strike a familiar chord. If it makes people stop and think - as it undoubtedly will - it will have achieved more than all the anti-drug promotional campaigns we could ever begin to create."
News Focus, The Mayo News

"The book pulls no punches and there are no happy endings."
Colin Kerr, News of the World

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

 

Go Barr

Heart of Burren Stone
a collection of short stories

Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 174 lch.
ISBN 0-9532777-2-0

Praghas €10

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

Cnuasach íogair uilíoch é seo ó mháistir-scéalaí a bhfuil fios a cheird aige ó bhun deireadh. Saothar domhanda a bhfuil an greann, an tragóid, an uaisleacht agus leochaileacht an duine le feiceáil sna carachtair réalaíocha a bhreacann an uile leathanach ann. Bíodh an léitheoir á thabhairt aige go hÉirinn, Sasana, Mór Róinn na hEorpa nó Meiriceá Thuaidh féin, is iad na castachtaí daonnachta céanna a chuireann an t-údar inár láthair.

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

 

Go Barr

Terror on the Burren
Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 114 lch.
ISBN 0-9532777-0-4

Praghas €12.50

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

Meascán diamhair draíochta den réalachas agus den osnádúr anseo chugainn agus é suite sa tréimhse réamhstaire i mBoireann álainn Chontae an Chláir.

“Fionraí, teannas agus líonrith na heachtraíochta; iontas, uamhan agus draíocht an atmaisféir chianársa; áilleacht, uaisleacht agus gaisce na bpríomhcharachtar; fileatas, fíneáltacht agus míneadas na hinseoireachta. Agus ainneoin na himeachtaí a bheith suite i bhfad i bhfad siar i dtréimhse cheomhar na réamhstaire, tá dlúthbhaint ag scéal sceonmhar Uí Laighléis le teimhealaois mhodartha an lae inniu.”
An tAthair Mícheál Mac Craith,
Ollamh le Nua-Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

“Measured, even against his own already high standards, Ré Ó Laighléis has given us an exceptional work of beauty and terror here. This, quite simply, stands apart.”
Cathal Ó hEochaidh, Iar-Thaoiseach

“Prós saibhir cineamatagrafach atá sa saothar neamhghnách seo, saothar a thugann léargas scanrúil dúinn ar threabhchas agus ar threibheachas réamhstairiúil in Éirinn. Saothar fantasaíochta den scoth a bhfuil scóip The Mists of Avalon ann, ainneoin a neamhthoirte, saothar a thaitneoidh leis an déagóir agus leis an duine fásta araon. Saibhreas…samhlaíocht…slacht.”
Gabriel Rosenstock, Scríbhneoir

“Cleachtann an Laighléiseach stíl scríbhneoireachta dá chuid féin a théann díreach chuig an phointe ar dhóigh shimplí ghonta… Nascann Ó Laighléis an draíocht leis an réalachas, an béaloideas lena shamhlaíocht chruthaitheach agus tógtar an léitheoir ar ais le tréimhse a chaitheamh lenár gciansinsir a chaith seal ar an Bhoireann tráth."
An Draoi Rua, Daily Ireland

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

 

Go Barr

Battle for the Burren

by Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 176 lch.
ISBN 978-0-9554079-1-8

Praghas €14

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

1317 AD. É 1,500 bliain ó aimsir Shobharthan agus an troid a rinne sí in aghaidh an Oilc ar bhruach Loch Reasca. Í básaithe le fada fada, ach a hanam athionchollaithe i gcorp an tseanmhanaigh dhaill, Benignus, a bhfuil sé de bheannacht agus de mhallacht air - ach an oiread le Sobharthan roimhe - bua na físe a bheith aige. Tá sé ar dhuine de sheanóirí chomhluadar na Cistéirseach i Mainistir Chor Chomrua, ar shleasa sciollacha na Boirne.

Dhá chlann Bhrianach in adharca a chéile agus an tOlc go smior i gcroí Fheardorcha, príomh-oifigeach in arm Dhonncha, an prionsa Brianach. Tabharfaidh fórsaí na gcol ceathracha Brianacha, Diarmaid agus Donncha, aghaidh ar a chéile i gceantar na mainistreach beannaithe agus troidfear go dearg-fhuilteach nó go sáraíonn duine acu an fear eile. Agus beidh caint air mar chath maidir lena bharbarthacht agus a fhíochmhaire thar mar a labhraíodh ar aon chath riamh roimhe.

É sin uile ina chúlbhrat ar an bpaisean agus an grá atá ag Iarla, mac Dhiarmada, dá ghrá geal Sorcha, iníon le Mathún, atá ar dhuine de mhór-thacóirí Dhonncha. D'ainneoin a ndóchas dá dtodhchaí le chéile, is rímhaith is eol do na leannáin a bhfuil d'achrann agus de dhainséar rompu. Tá gach a tharlóidh dóibh lasmuigh díobh beirt, é faoi riar ag Maitheas agus Olc araon. Scéal grá, scéal faitchis, scéal dorcha.

"An-léargas tugtha ar chultúr atá caillte ach seoladh cruthanta faoin eachtraíocht. Stíl dhíreach ach ealaíonta sa saothar. Togha úrscéil."
Dónall Ó Braonáin, An tOireachtas

"His characters are described and their speech declaimed in formal, sometimes florid prose, but this is tempered by the author's loving descriptions of nature and some powerful battle scenes."
Elizabeth McGuane, The Sunday Business Post

"Togha scéil, teanga, carachtrachta, eachtraíochta, atmaisféir. Úrscéal dáiríre."
Ciarán Ó Coigligh, An tOireachtas

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

 

Go Barr

Litir ó mo Mháthair Altrama agus scéalta eile
Fionntán de Brún

Clúdach bog, 109 lch.
ISBN 0-9532777-7-1

Praghas €8

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

Cnuasach úr dúshlánach ag gearrscéalaí óg Feirsteach a thugann saothrú an genre seo ar aghaidh píosa eile fós. Deich gcinn de ghearrscéalta a bhfuil idir theanga agus cheardaíocht shnasta ghalánta oilte iontu agus ina dtugann an Brúnach aghaidh ar théamaí atá cathrach agus uilíoch. Cothaítear an síol chun bláthaithe i ngach aon cheann de na scéalta ar bhealach atá íogair mothálach géarchúiseach agus léiríonn an t-údar tuiscint ar shicé an duine agus ar chastachtaí na sicé ar bhealach atá neamhghnách sa litríocht cuma cén teanga ina saothraítear í. Is sár-ghearrscéalaí é a thuigeann ón nádúr spriocanna an chomhrá agus na hinseoireachta agus a bhfuil an coibhneas ceart aimsithe aige eatarthu beirt.

“… seasann an Ghaeilge álainn shaibhir Ultach amach thar rud ar bith eile sa leabhar, agus is draíochtúil an tslí ina sníomhann an t-údar na focail le chéile… Níor léigh mé cnuasach gearrscéalta chomh spreagúil suimiúil dúshlánach leis seo le fada an lá, i dteanga ar bith.”
Meadhbh Ní Eadhra,

“Ní bhíonn cinnteacht i gcónaí ann faoi thoradh na heachtra i scéal agus cuireann seo go mór leis an léitheoireacht mar gur gá bheith i dtiúin le téamaí na hinsinte agus le raison d’etre an Duine… Ní léitheoireacht don leisceoir seo, agus is maith cinnte sin, ach sórt litríochta a chuireann duine ag smaoineamh agus go fiú ag cruthú beagán.”
An tEagarthóir, SAOL

“Cé gur ábhar teibí domhain atá pléite anseo ag an údar, cuirtear na scéalta os ár gcomhair i bhfoirm eachtrúil a fhágann an léitheoir ag síormhachnamh ar a bhfuil léite aige mar a bheadh fonn ceoil a ritheann gan stad is nach n-éalaíonn as an aigne.”
Pádraig Ó Baoill, Feasta

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

 

Go Barr

New Edition

Now more relevant than ever

Hooked

Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 129 lch.
ISBN 978-0-9554079-3-2

Praghas €12.50

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

Scéal tranglamach croíbhristeach an déagóra Eoin agus a thitim isteach in umar dorcha na handúile agus sa bhfodhomhan gránna dainséarach a ghabhann leis. Agus, chomh tábhachtach céanna le scéal Eoin féin, scéal na dtuismitheoirí: tá saol na máthar, Eithne, ina chíor thuathail. Í ar a dícheall glacadh leis go bhfuil a haonmhac faoi ghreim go daingean ag heroin. Ach is measa fós di é nuair a bhuailtear an dara ropadh uirthi - mídhílseacht a fir céile. Ní chuirtear fiacail san insint i gcás an scéil ríchumhachtaigh seo. É scríofa go fírinneach fíriciúil lom, ach ardscil agus íogaireacht ann go deireadh.

"Tá ábhar an leabhair seo conspóideach nua-aoiseach agus thar a bheith feiliúnach don aoisghrúpa…stíl sholéite inchreidte."
An Dr. Gearóid Denvir, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

"Ó Laighléis deftly favours creating a dark side of urban life over sledge-hammering the reader with 'Just Say No' messages. The horrors of heroin addiction are revealed within the story itself and, thankfully, the author avoids any preachy commentary."
Educationmatters, Ireland on Sunday

"Iarracht an-mhacánta é seo ar scríobh faoi cheann de mhórfhadhbanna shochaí an lae inniu …píosa scríbhneoireachta an-fhiúntach."
Máire Nic Mhaoláin, An tOireachtas

"It is a riveting story based on every parent's nightmare."
Lorna Siggins, The Irish Times

"Éiríonn le Ó Laighléis mothúcháin na máthar a léiriú go héifeachtach agus go hinchreidte. Ainneoin fhianaise a súl, tá dóchas go fóill aici as a mac agus ní chreideann sí ag pointe ar bith go bhfuil rudaí chomh dona is atá."
Philip Cummings,

"Ré Ó Laighléis speaks the language of those for whom this will strike a familiar chord. If it makes people stop and think - as it undoubtedly will - it will have achieved more than all the anti-drug promotional campaigns we could ever begin to create."
News Focus, The Mayo News

"The book pulls no punches and there are no happy endings."
Colin Kerr, News of the World

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

 

Go Barr

The Great Book of the Shapers
A right kick up in the Arts

Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 114 lch.
ISBN 0-9532777-8-X

Praghas €12.50

Aoir Raibiléiseach rapsóideach ó pheann an Laighléisigh ina nochtann sé an cur i gcéill a bhaineann le cuid díobhsan i saol na n-ealaíona. Meallann sé an léitheoir isteach sa saol áiféiseach ina maireann a leithéidí agus léiríonn dúinn mar is ealaín ann féin é buanú an chur i gcéill lena dtaobhaíonn siad. Ach síos tríd, i ngan fhios do na baoiteálaithe, tá
An Chuileog (The Fly) a fheiceann agus a aithníonn céard is fírinne ann…

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

 

Go Barr

An Nollaig sa Naigín le CD
Ré Ó Laighléis

Aoiseanna 8-80 bliain

ISBN 978-0-9554079-0-1

Praghas €12.50

(Agus anois, in éindí leis an leabhar féin, tá dlúthdhiosca aoibhinn atmaisféarach ar a léann an t-údar féin na scéalta agus ar a bhfuil leaganacha áille comhlánacha de cheol agus iomainn na Nollag)

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

Soineantacht an pháiste, grá an tuismitheora, gaois an tseanóra – iad uile ar roithleán na Tuisceana ar Lá Nollag sa Naigín thar thréimhse chúig bliana. Sonas, brón, éagóir agus ceart fite fuaite ar a chéile go healaíonta síos tríd. Aistear draíochtúil, aistear foghlama, aistear fírinne, ar saibhre sinn dá bharr. An Nollaig sa Naigín: é íogair iniúchach paróisteach agus domhanda ag aon am amháin. Idir dhúchas agus ghaois á n-úscadh den uile leathanach den tseoidín seo.

Whether child, teenager, adult or one worn-but-wise with age, the reader will be thoroughly enthralled by the innocence, the magic, the sheer humanity and warmth that permeate these pages. Seen through the eyes of the developing child on Christmas Day in five successive years, An Nollaig sa Naigín (Christmas in the Noggin) takes us on a remarkably joyous, emotional and thought-provoking journey in words and illustration. A book for everyone – young and old alike.

Aoiseanna: 8 – 80 bliain

“Éiríonn go hiomlán leis iontas agus gliondar an pháiste a athchruthú dúinn, an sos faoi leith sin roimh an lá mór i ndomhan atá ag teacht chun stad a chur ar ais inár n-intinn agus béim a chur ar ghrá agus ar shócúlacht an teaghlaigh… Osclóidh an leabhar seo na súile daoibh má dhruid an saol iad.”
Forlíonadh Litríochta, Lá

“A tender family portrait, it points to the importance of grandparents in the nuclear family… The Irish narrative is both lyrically descriptive and moving.”
Mary Arrigan, Tribune Books, Sunday Tribune

“Is ábhar draíochtúil eisceachtúil é seo a bhféadfadh tuismitheoir a léamh dá pháiste, a bhféadfadh déagóir é a ardú agus a bheith faoi gheasa aige, a bhféadfadh an duine fásta, ar a laghad, an méid céanna taitnimh agus ardú croí agus meanma a bhaint as agus a dhéanfadh an duine óg féin, agus, ar deireadh, a tharraingeodh na deora de shúile gach aon seanóir a thabharfadh faoi é a léamh. Uilíochas agus feabhas ar an uile bhealach, go deimhin, agus an cheardaíocht dá réir, líne ar líne… Ach, dá fheabhas iad tréithe éagsúla an tsaothair aoibhinn seo tríd síos, is iad an daonnacht agus an draíocht atá ann a sháraíonn gach aon ghné eile de.”
Sinéad Nic Gearailt, Feasta

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH