• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon

Foilsitheoirí leabhar do pháistí, dhéagóirí agus léitheoirí fásta

Publishers of children's, teenagers and adult fiction in English and Irish

Moinin Mountain_edited.jpg

Tá dhá ghné de obair MhÓINÍN ann, mar atá:

Gné na Foilsitheoireachta agus Gné an Oideachais agus na Traenála.

1. Is foilsitheoir leabhar ficsin ar leibhéil éagsúla don léitheoir go ginearálta é MÓINÍN, idir Dhéagléitheoir agus Pháiste agus Léitheoir Fásta.

2. Is eagras é atá tiomanta do Oiliúint Ábhar Scríbhneoirí agus do Mhúinteoirí na n-ábhar litríochta araon, trí chur ar fáil:

(a) Cúrsaí d’Ábhar Scríbhneoirí sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach, idir Ghaeilge agus Bhéarla.

(b) Cúrsaí Traenála do Mhúinteoirí na Gaeilge agus an Bhéarla i dTeagasc na Scríbhneoireachta Cruthaithí sa Seomra Ranga.

Cé gur mar fhoilsitheoir ar fhicsean go ginearálta a bunaíodh MÓINÍN, tá fás suntasach le tamall de bhlianta anuas ar an éileamh atá ar an eagras chun traenáil a chur orthusan a theastaíonn uathu

(i) A bheith ina scríbhneoiri cruthaitheacha próis.

(ii) Tuiscint agus Scileanna an Ghearrscéil agus/nó an Úrscéil a fhoghlaim maidir lena dTeagasc sa Seomra Ranga.

Chuige sin, sa bhliain 2010, bhunaigh agus thóg MÓINÍN an t-ionad traenála sainchumtha An Scríobhlann, atá lonnaithe i mBaile Uí Bheacháin. Is ann a thugtar na cúrsaí thuasluaite. Chomh maith leis sin, earcaítear speisialtóirí traenála MhÓINÍN chun cúrsaí traenála a thabhairt do mhúinteoirí agus/nó daltaí faoi choimirce na

n-údarás oideachasúil, idir Bhoird Oideachais agus Traenála, eagrais forbartha oideachasúla, scoileanna indibhidiúla, grúpaí de mhúinteoirí a bhfuil an  t-ábhar i gcoitinne acu agus araile.

Cé gur ficsean i gcoitinne ar na leibhéil éagsúla léitheoireachta a fhoilsíonn MÓINÍN, is minic foilseacháin an chomhlachta á roghnú mar ábhar churaclaim ar chúrsaí an Dara Leibhéil, idir An tSraith Shóisearach (T1 & T2) agus An tSraith Shinsearach, agus ar churaclaim na n-olscoileanna éagsúla anseo in Éirinn agus thar lear. I láthair na huaire, tá idir ghearrscéalta agus úrscéalta agus drámaí de chuid scríbhneoirí MhÓINÍN ar liostaí na Sraithe Sóisearaí (T1 & T2) agus na Sraithe Sinsearaí.

Is scríbhneoirí cruthaitheacha ardaitheanta iad ár dtraenálaithe a bhfuil taithí na mblianta mar mhúinteoirí ar  leibhéil éagsúla na scolaíochta acu agus a bhfuil saincháiliú i réimsí an Oideachais, na Traenála agus na Scríbhneoireachta acu. Féach a thuilleadh faoi An Scríobhlann.