• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon

Foilsitheoirí leabhar do pháistí, dhéagóirí agus léitheoirí fásta

Publishers of children's, teenagers and adult fiction in English and Irish

Tá dhá ghné de obair MhÓINÍN ann, mar atá:

Gné na Foilsitheoireachta agus Gné an Oideachais agus na Traenála.

1. Is foilsitheoir leabhar ficsin ar leibhéil éagsúla don léitheoir go ginearálta é MÓINÍN, idir Dhéagléitheoir agus Pháiste agus Léitheoir Fásta.

2. Is eagras é atá tiomanta do Oiliúint Ábhar Scríbhneoirí agus do Mhúinteoirí na n-ábhar litríochta araon, trí chur ar fáil:

(a) Cúrsaí d’Ábhar Scríbhneoirí sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach, idir Ghaeilge agus Bhéarla.

(b) Cúrsaí Traenála do Mhúinteoirí na Gaeilge agus an Bhéarla i dTeagasc na Scríbhneoireachta Cruthaithí sa Seomra Ranga.

Cé gur mar fhoilsitheoir ar fhicsean go ginearálta a bunaíodh MÓINÍN, tá fás suntasach le tamall de bhlianta anuas ar an éileamh atá ar an eagras chun traenáil a chur orthusan a theastaíonn uathu

(i) A bheith ina scríbhneoiri cruthaitheacha próis.

(ii) Tuiscint agus Scileanna an Ghearrscéil agus/nó an Úrscéil a fhoghlaim maidir lena dTeagasc sa Seomra Ranga.

Chuige sin, sa bhliain 2010, bhunaigh agus thóg MÓINÍN an t-ionad traenála sainchumtha An Scríobhlann, atá lonnaithe i mBaile Uí Bheacháin. Is ann a thugtar na cúrsaí thuasluaite. Chomh maith leis sin, earcaítear speisialtóirí traenála MhÓINÍN chun cúrsaí traenála a thabhairt do mhúinteoirí agus/nó daltaí faoi choimirce na

n-údarás oideachasúil, idir Bhoird Oideachais agus Traenála, eagrais forbartha oideachasúla, scoileanna indibhidiúla, grúpaí de mhúinteoirí a bhfuil an  t-ábhar i gcoitinne acu agus araile.

Cé gur ficsean i gcoitinne ar na leibhéil éagsúla léitheoireachta a fhoilsíonn MÓINÍN, is minic foilseacháin an chomhlachta á roghnú mar ábhar churaclaim ar chúrsaí an Dara Leibhéil, idir An tSraith Shóisearach (T1 & T2) agus An tSraith Shinsearach, agus ar churaclaim na n-olscoileanna éagsúla anseo in Éirinn agus thar lear. I láthair na huaire, tá idir ghearrscéalta agus úrscéalta agus drámaí de chuid scríbhneoirí MhÓINÍN ar liostaí na Sraithe Sóisearaí (T1 & T2) agus na Sraithe Sinsearaí.

Is scríbhneoirí cruthaitheacha ardaitheanta iad ár dtraenálaithe a bhfuil taithí na mblianta mar mhúinteoirí ar  leibhéil éagsúla na scolaíochta acu agus a bhfuil saincháiliú i réimsí an Oideachais, na Traenála agus na Scríbhneoireachta acu. Féach a thuilleadh faoi An Scríobhlann.

 

MÓINÍN, Loch Reasca, Baile Uí Bheacháin, (Ballyvaughan), Co. Clare, H91 RHD1,Ireland

e-phost / e-mail: moininpublishers@gmail.com      www.moinin.ie

Tel: 00 353 (0)65 7077256 / 00 353 (0)86 2118074