top of page

An Scríobhlann

An_Scríobhlann.jpg

Go bliaintiúil: Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil

SAOR IN AISCE DO RANNPHÁIRTITHE
(Tá an cúrsa seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge)

Stiúrthóir/Teagascóir: Ré Ó Laighléis

English and Irish Courses in Creative Writing for Teachers and Aspiring Writers

Cúrsaí Duitse sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach

Scríobh an Ghearrscéil mar Rogha don tSraith Shóisearach / tSraith Shinsearach

Building An S.jpg

Cúrsa Seachtaine do Mhúinteoirí i dTeagasc agus Scríobh an Ghearrscéil

– An Gearrscéal versus Scéal atá Gearr / Aiste (Idirdhealú)

– Comhdhéanamh agus Struchtúr an Ghearrscéil

– Conas na hEilimintí a Fhorbairt sna Daltaí:

 

Téama / Plota / Carachtracht / Stíl / Comhrá / Inseoireacht

– Céimeanna an Chomhrá agus a nÚsáid go hUastairbheach

– Dlúthcheangal an Chomhrá agus na hInseoireachta

Á theagasc ag Ré Ó Laighléis – duine de mhórscríbhneoirí na linne (Gaeilge agus Béarla) a bhfuil taithí 30+ bliain aige mar mhúinteoir.


Uasmhéid Rannpháirtithe = Ochtar (8)

Líon an Fhoirm Iarratais agus cuir ar aghaidh chuig MÓINÍN trí'n ghnáthphost
nó trí e-phost : moininpublishers@gmail.com

Complete form and return to MÓINÍN by post or e-mail to: moininpublishers@gmail.com

Foras Logo.jpg
bottom of page