An Scríobhlann

Go bliaintiúil: Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil,
(Tá an cúrsa seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge)

English and Irish Courses in Creative Writing for Teachers and Aspiring Writers

Cúrsaí Duitse sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach

Scríobh an Ghearrscéil mar Rogha don tSraith Shóisearach / tSraith Shinsearach

Cúrsa Seachtaine do Mhúinteoirí i dTeagasc agus Scríobh an Ghearrscéil

– An Gearrscéal versus Scéal atá Gearr / Aiste (Idirdhealú)

– Comhdhéanamh agus Struchtúr an Ghearrscéil

– Conas na hEilimintí a Fhorbairt sna Daltaí:

 

Téama / Plota / Carachtracht / Stíl / Comhrá / Inseoireacht

– Céimeanna an Chomhrá agus a nÚsáid go hUastairbheach

– Dlúthcheangal an Chomhrá agus na hInseoireachta

Á theagasc ag Ré Ó Laighléis – duine de mhórscríbhneoirí na linne (Gaeilge agus Béarla) a bhfuil taithí 30+ bliain aige mar mhúinteoir.


Uasmhéid Rannpháirtithe = Ochtar (8)

Foirm Iarratais agus gach eolas ar fáil ó:


Ailsa Ellis, MÓINÍN, Loch Reasca, Baile Uí Bheacháin, Co. an Chláir.
Fón: 065 707 7256 / e-phost: moininpublishers@gmail.com

Aithníonn MÓINÍN tacaíocht Fhoras na Gaeilge

don Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil

 

MÓINÍN, Loch Reasca, Baile Uí Bheacháin, (Ballyvaughan), Co. Clare, H91 RHD1,Ireland

e-phost / e-mail: moininpublishers@gmail.com      www.moinin.ie

Tel: 00 353 (0)65 7077256 / 00 353 (0)86 2118074