Leabhair Ghaeilge / Books in Irish

Tugtar Lascaine 10% agus P&P saor ar orduithe os cionn €150

Tairiscint Eisceachtúil do Scoileanna:

I gcás orduithe ar sheiteanna ranga/scoile ar

Spluff Splaifeirtí agus An tIonradh ar an bPlainéad MARZ

tabharfar lascaine de 17% (€10 per cóip, seachas €12) agus p&p saor

Coimisiúnaithe ag COGG

Molta go hard ag saineolaithe liteartha agus oideachais araon

DUAISLEABHAR OIREACHTAIS - AN tOIREACHTAS 2021
SPLUFF_Cover_13mmSpine cut.jpg

“Tugaim do dhúshlán úrscéal níos eachtrúla, níos samhailtí agus níos dúshlánaí ná seo a aimsiú do léitheoirí óga ardranganna na gaelscoile agus do dhéagléitheoirí luathbhlianta an ghnáthchórais ar an dara leibhéal. Éacht feabhais!”

- An Dr. Aedín Nic Íomhair

 

Spluff Splaifeirtí agus An tIonradh ar an bPláinéad MARZ

 

SPLUFF SPLAIFEIRTÍ AGUS A CHAIRDE AR MARZ ANSEO ISTIGH DÚINN. EACHTRAÍOCHT,

DAONNACHT, CARACHTAIR, DÚSHLÁIN AGUS TARLÚINTÍ AS CUIMSE A FHÁGFAIDH ÁR

dTUISCINTÍ AR AN DOMHAIN SA SPÁS ATHRAITHE GO DEO ...

ISBN: 957-3659-4-0

Praghas: Clúdach Bog €12.00 P&P €3.50

“Is scéal é seo atá iontach feiliúnach don aoisghrúpa - é lán den mhistéir, den choimhlint, den naimhdeas agus den chomhcheilg - [scéal] a chuireann saint an duine daonna i gcodarsnacht le cur chuige síochánta Mhuintir Mharz …”

- Deirble Nic Conghamhna, Moltóir an Oireachtais 2021

 

“Is fíorghriogadh agus dúshlán don déagóir óg é síor-eachtraíocht agus spleodar an scéil fhuinniúil lasartha seo. Scéal spreacúil spreagthach samhlaíoch den chéad scoth, a bhfuil castachtaí agus diamhair ann go dtí an focal deiridh. Scéal domhanda. Scéal idirdhomhanda. Scéal trasdomhanda ...

Eachtraíocht, go deimhin, ach mímhoráltacht na sainte, na cogaíochta agus na cneámhaireachta, chomh maith. Seo máistir-údar cruthanta na déaglitríochta inár láthair, agus, ach oiread le hábhair shóisialta eile a bhfuil aghaidh tugtha go calma cumasach ag an Laighléiseach orthu thar na blianta, tá fothonnta an choinsiasa le braith go láidir ar an saothar úr seo, freisin. Ní fearr a dhéanfaí ach éisteacht le glór an údair sa chás seo arís.”

- An Dr. Aedín Nic Íomhair, Iar-Uachtarán NARA, U.S.A.,

Ollamh Emeritus le hOideachas Léitheoireacht na nÓg

 

“Mírizéararrazzamà! Mírizéararrazzamà!” - An tEagarthóir, An MarzGazette

Máchail     Scéal Díoltais

Máchail .jpg

ISBN: 9780957365926

Praghas: Clúdach Bog €12.95 p&p €3.50

ISBN: 9780957365933

Praghas: Clúdach Crua €15.00 p&p €3.50

Buaiteoir Ghradam Uí Shúilleabháin 2020

‘Buaic-Shaothar Próis na Bliana’

– An tOireachtas 2019

Is fear óg é Cormac Mac Guidhir atá tiomanta go hiomlán do bhaint amach an díoltais as a bhfuil déanta ag na baincéirí ar a athair. Scrios, cliseadh meabhrach, dúnadh gnólachta agus an-chuid dochair eile atá mar thoradh ar chaimiléireacht lucht an airgeadais. Ach ní mhaithfear an feall dóibh. Íocfar as ar bhealach nach bhféadfadh na hairgeadóirí a shamhlú riamh – bealach nach bhféadfadh Cormac féin a shamhlú, go deimhin.

Snátha as a chéile á dtrasnú féin go sciliúil ealaíonta i dtáipéis dhraíochtúil an scéil íogair seo. Scéal atá go hiomlán ar an sprioc maidir le cúrsaí na linne seo. Scéal diamhair, scéal eachtraíochta, scéal fealsúnachta. Saothar atá eisceachtúil ar an uile bhealach!

Ní hiontas é gur bronnadh an gradam liteartha ‘Buaic-Shaothar Próis na Bliana’ air ag Oireachtas 2019.

“Beireann an leabhar seo ar an léitheoir ón tús agus gluaiseann an reacaireacht le luas. Tá an scéal féin an-tráthúil sna ceisteanna a dúisítear… Tá an charachtracht an-mhaith, go háirithe Johnny agus Dekó, agus tá súil ghéar ghrinn an scríbhneora le feiceáil go minic sna mionsonraí. Tá an chríoch breá diamhair freisin, agus bheinn ag súil le ‘Máchail 11’.”

Gearóid Denvir, Moltóir An Oireachtais

FILLEADH na nIARLAÍ

FILLEADH na nIARLAÍ

Ba bheag a ceapadh, nuair a d’imigh na hIarlaí uainn breis agus

400 bliain ó shin, go samhlófaí an fhéidearthacht ar theacht anonn riamh. Castar an fhéidearthacht sin ina réalachas fiontraíoch cruthaitheach ar na leathanaigh istigh. Seol leat, a scríbhinn...

“Is saothar ar dóigh atá ann seo. Dialann mhachnamhach sholéite

atá inti ina bhfuil snáithe spéisiúla scéalaíochta agus tráchtaireachta curtha inár láthair i stíl shimplí chomhráiteach. Is maith a dhéanann an t-údar a scéal féin a cheangal le scéal Imeacht na nIarlaí agus bainfidh gach léitheoir pléisiúr agus tairbhe as na scéalta beaga béaloidis agus dinnseanchais atá fite fuaite tríd an scéal go héifeachtach aige. Molaim an leabhar agus molaim an t-údar as prós nuálach (atá fréamhaithe sa stair) a chur ar fáil do phobal léitheoireachta na Gaeilge”

An Dr Gearóid Ó Domagáin, Ollscoil Uladh

Clúdach Bog

ISBN: 9780957365995

Praghas: €12.00  p&p €2.50

Sceoin sa Bhoireann

Ár i gCor Chomrua

Sceoin sa Bhoireann.jpg

Buaiteoir duais Oireachtais, Duais Litríochta Idirnáisiúnta NAMLLA,

Duais Bisto agus eile – saothar a bhfuil a dhintiúir cruthaithe aige cheana. Meascán diamhair draíochta den réalachas agus den osnádúr anseo chugainn agus é suite sa tréimhse réamhstaire i mBoireann álainn Chontae an Chláir.

“Measured, even against his own already high standards, Ré Ó Laighléis has given us an exceptional work of beauty and terror here. This, quite simply, stands apart.”
Cathal Ó hEochaidh, Iar-Thaoiseach

Clúdach Bog, 118 lch.
ISBN 0-9532777-6-3

Praghas €10

Ar i gCor Chomrua025.jpg

1317 AD. É 1,500 bliain ó aimsir Shobharthan agus an troid a rinne sí in aghaidh an Oilc ar bhruach Loch Reasca. Í básaithe le fada fada, ach a hanam athionchollaithe i gcorp an tseanmhanaigh dhaill, Benignus, a bhfuil sé de bheannacht agus de mhallacht air - ach an oiread le Sobharthan roimhe - bua na físe a bheith aige. Tá sé ar dhuine de sheanóirí chomhluadar na Cistéirseach i Mainistir Chor Chomrua, ar shleasa sciollacha na Boirne.

"An-léargas tugtha ar chultúr atá caillte ach seoladh cruthanta faoin eachtraíocht. Stíl dhíreach ach ealaíonta sa saothar. Togha úrscéil."
Dónall Ó Braonáin, An tOireachtas

Clúdach Bog, 184 lch.
ISBN 978-0-9554079-2-5

Praghas €14.00

Osama.jpg
Trumptai.jpg
Bolgchaint.jpg
Goimh.jpg
Gafa.jpg