Leabhair Ghaeilge / Books in Irish

Tugtar Lascaine 10% agus P&P saor ar orduithe os cionn €100

Buaiteoir Ghradam Uí Shúilleabháin 2020

Máchail     Scéal Díoltais

‘Buaic-Shaothar Próis na Bliana’

– An tOireachtas 2019

Is fear óg é Cormac Mac Guidhir atá tiomanta go hiomlán do bhaint amach an díoltais as a bhfuil déanta ag na baincéirí ar a athair. Scrios, cliseadh meabhrach, dúnadh gnólachta agus an-chuid dochair eile atá mar thoradh ar chaimiléireacht lucht an airgeadais. Ach ní mhaithfear an feall dóibh. Íocfar as ar bhealach nach bhféadfadh na hairgeadóirí a shamhlú riamh – bealach nach bhféadfadh Cormac féin a shamhlú, go deimhin.

Snátha as a chéile á dtrasnú féin go sciliúil ealaíonta i dtáipéis dhraíochtúil an scéil íogair seo. Scéal atá go hiomlán ar an sprioc maidir le cúrsaí na linne seo. Scéal diamhair, scéal eachtraíochta, scéal fealsúnachta. Saothar atá eisceachtúil ar an uile bhealach!

Ní hiontas é gur bronnadh an gradam liteartha ‘Buaic-Shaothar Próis na Bliana’ air ag Oireachtas 2019.

“Beireann an leabhar seo ar an léitheoir ón tús agus gluaiseann an reacaireacht le luas. Tá an scéal féin an-tráthúil sna ceisteanna a dúisítear… Tá an charachtracht an-mhaith, go háirithe Johnny agus Dekó, agus tá súil ghéar ghrinn an scríbhneora le feiceáil go minic sna mionsonraí. Tá an chríoch breá diamhair freisin, agus bheinn ag súil le ‘Máchail 11’.”

Gearóid Denvir, Moltóir An Oireachtais

ISBN: 9780957365926

Praghas: Clúdach Bog €12.95 p&p €3.50

ISBN: 9780957365933

Praghas: Clúdach Crua €15.00 p&p €3.50

Máchail .jpg

FILLEADH na nIARLAÍ

FILLEADH na nIARLAÍ

Ba bheag a ceapadh, nuair a d’imigh na hIarlaí uainn breis agus

400 bliain ó shin, go samhlófaí an fhéidearthacht ar theacht anonn riamh. Castar an fhéidearthacht sin ina réalachas fiontraíoch cruthaitheach ar na leathanaigh istigh. Seol leat, a scríbhinn...

“Is saothar ar dóigh atá ann seo. Dialann mhachnamhach sholéite

atá inti ina bhfuil snáithe spéisiúla scéalaíochta agus tráchtaireachta curtha inár láthair i stíl shimplí chomhráiteach. Is maith a dhéanann an t-údar a scéal féin a cheangal le scéal Imeacht na nIarlaí agus bainfidh gach léitheoir pléisiúr agus tairbhe as na scéalta beaga béaloidis agus dinnseanchais atá fite fuaite tríd an scéal go héifeachtach aige. Molaim an leabhar agus molaim an t-údar as prós nuálach (atá fréamhaithe sa stair) a chur ar fáil do phobal léitheoireachta na Gaeilge”

An Dr Gearóid Ó Domagáin, Ollscoil Uladh

Clúdach Bog

ISBN: 9780957365995

Praghas: €12.00  p&p €2.50

Ár i gCor Chomrua

Ar i gCor Chomrua025.jpg

Clúdach Bog, 184 lch.
ISBN 978-0-9554079-2-5

Praghas €14.00

1317 AD. É 1,500 bliain ó aimsir Shobharthan agus an troid a rinne sí in aghaidh an Oilc ar bhruach Loch Reasca. Í básaithe le fada fada, ach a hanam athionchollaithe i gcorp an tseanmhanaigh dhaill, Benignus, a bhfuil sé de bheannacht agus de mhallacht air - ach an oiread le Sobharthan roimhe - bua na físe a bheith aige. Tá sé ar dhuine de sheanóirí chomhluadar na Cistéirseach i Mainistir Chor Chomrua, ar shleasa sciollacha na Boirne.

Dhá chlann Bhrianach in adharca a chéile agus an tOlc go smior i gcroí Fheardorcha, príomh-oifigeach in arm Dhonncha, an prionsa Brianach. Tabharfaidh fórsaí na gcol ceathracha Brianacha, Diarmaid agus Donncha, aghaidh ar a chéile i gceantar na mainistreach beannaithe agus troidfear go dearg-fhuilteach nó go sáraíonn duine acu an fear eile. Agus beidh caint air mar chath maidir lena bharbarthacht agus a fhíochmhaire thar mar a labhraíodh ar aon chath riamh roimhe.

É sin uile ina chúlbhrat ar an bpaisean agus an grá atá ag Iarla, mac Dhiarmada, dá ghrá geal Sorcha, iníon le Mathún, atá ar dhuine de mhór-thacóirí Dhonncha. D'ainneoin a ndóchas dá dtodhchaí le chéile, is rímhaith is eol do na leannáin a bhfuil d'achrann agus de dhainséar rompu. Tá gach a tharlóidh dóibh lasmuigh díobh beirt, é faoi riar ag Maitheas agus Olc araon. Scéal grá, scéal faitchis, scéal dorcha.

"An-léargas tugtha ar chultúr atá caillte ach seoladh cruthanta faoin eachtraíocht. Stíl dhíreach ach ealaíonta sa saothar. Togha úrscéil."
Dónall Ó Braonáin, An tOireachtas

Sceoin sa Bhoireann

Sceoin sa Bhoireann.jpg

Buaiteoir duais Oireachtais, Duais Litríochta Idirnáisiúnta NAMLLA,

Duais Bisto agus eile – saothar a bhfuil a dhintiúir cruthaithe aige cheana. Meascán diamhair draíochta den réalachas agus den osnádúr anseo chugainn agus é suite sa tréimhse réamhstaire i mBoireann álainn Chontae an Chláir.

“Fionraí, teannas agus líonrith na heachtraíochta; iontas, uamhan agus draíocht an atmaisféir chianársa; áilleacht, uaisleacht agus gaisce na bpríomhcharachtar; fileatas, fíneáltacht agus míneadas na hinseoireachta. Agus ainneoin na himeachtaí a bheith suite i bhfad i bhfad siar i dtréimhse cheomhar na réamhstaire, tá dlúthbhaint ag scéal sceonmhar Uí Laighléis le teimhealaois mhodartha an lae inniu.”
An tAthair Mícheál Mac Craith,


Ollamh le Nua-Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

“Measured, even against his own already high standards, Ré Ó Laighléis has given us an exceptional work of beauty and terror here. This, quite simply, stands apart.”
Cathal Ó hEochaidh, Iar-Thaoiseach

Clúdach Bog, 118 lch.
ISBN 0-9532777-6-3

Praghas €10

Osama.jpg
Trumptai.jpg
Bolgchaint.jpg
Goimh.jpg
Gafa.jpg