An tSraith Shóisearach / Junior Cycle

Tugtar Lascaine 10% agus P&P saor ar orduithe os cionn €150

An tSraith Shóisearach T1 & T2

An Dá Ghearrscéal 'Punk' agus 'Na Bradmharcaigh'

An Dráma Aonghníomh 'Gan Choinne' le Ré Ó Laighléis

  

Faoi aon chlúdach amháin in éindí le Nótaí Anailíse don Dalta agus don Oide ó Pheann an Údair féin:-

                                  

                                                                    

Áras na Rún' agus 'Gan Choinne'

_____________________

An tSraith Shóisearach T1

An Dá Ghearrscéal ‘Na Bradmharcaigh’ agus Claonfhéachaint

An Dráma 'Aonghníomh'Coimhlint

An tÚrscéal ‘An Taistealaí’.

Le teacht: 'Nótaí ar an Úrscéal An Taistealaí ' le Ré Ó Laighléis (MÓINÍN)

Trumptaí Dumptaí agus An Falla Mór

Trumptai Dumptaí agus an Falla Mór

Bhuel … teastaíonn ó Donald J. Trump falla a thógáil – huth! Is mian leis hombres agus bad dudes Mheicsiceo a choinneáil amach as Na Stáit Aontaithe ...

 

Samhlaigh an t-iontas atá ar na Gaillimhigh, Rónán agus Fionntán Ó Conghaile, as Ceantar na nOileán, nuair a thagann glaoch ón Teach Bán isteach chucu san oifig i mBostún, Massachusetts lá. Teastaíonn ón Trumpach go ndéanfaidh R. & F. Ó Conghaile Teo. an falla a thógáil dó ... agus tógfaidh!

 

Is iomaí casadh agus lúb atá i straitéis An Trumpaigh sa scéal áiféiseach seo le go bhfaighe sé a bhealach féin, agus is iomaí rud a cheapann sé a bheith ar eolas aige. Ach níl a fhios aige mar a chothóidh seanchara leis as An Dún Beag i gContae an Chláir deacrachtaí dó san iarracht.

 

Áiféis, eachtraíocht agus uile eile: táid sníofa go seoigh ar a chéile sa saothar samhlaíoch seo ó pheann an Laighléisigh. Tar linn le go gcasa tú ar Fastbender, Wallbanger, Cactus, Schniffer agus a leithéidí eile. Agus ná déan dearmad ar ‘Nóta Fainice’ Vertigo Angustior i dtús an tsaothair a léamh.

ISBN: 978-0-9573659-1-9

Praghas €12.50

Osama, Obama, Ó, a Mhama!

Osama.jpg

Ní fios do Naoise nuair a chuireann sé an chéad téacs riamh ar a fhón póca nua nach chuig a chara Virgil i Meiriceá a imíonn sé, ach go háit eile. Tuaiplis, rírá agus éigeandáil idirnáisiúnta a thiteann amach dá bharr. Tá idir ghreann agus mhíthuiscintí agus chasaidh as cuimse anseo, agus an léitheoir á thógáil ar ghírle guairle na heachtraíochta.

Ba mhó de phléisiúr ná de dhualgas a bhain leis an leabhar is déanaí ó pheann 
Ré Uí Laighléis a léamh. Ní hé gur léigh mé é, d’alp mé siar é in aon suí amháin
.” 
Concubhar Ó Liatháin, Gaelscéal

 “Mar mhúinteoir, tá mé buíoch gur éirigh liom áis fhoghlama nua-aimseartha a aimsiú anseo, agus mholfainn do theagascóir ar bith atá ag plé le gasúir bhunscoile Ranganna 5&6 nó gasúir mheánscoile Bliain 1 nó 2 an leabhar seo a chur os comhair na ndaltaí.” 

Pádraig Ó Baoill, Feasta

Cén seans go mbeidh léitheoirí óga ár linne ag léamh leabhar Gaeilge – nó foilseacháin ar bith sa teanga sin – nuair a bheidh siad fásta mura gcuirimid ábhar atá chomh taitneamhach le Osama, Obama, Ó, a Mhama! ar fáil dóibh agus iad óg? Tá gach creidiúnt ag dul do Ré Ó Laighléis as a shaothar is déanaí – nara fada go raibh a thuilleadh óna pheann.” 

Concubhar Ó Liatháin, Gaelscéal

ISBN: 978-0-9564926-2-3
Praghas €8.50

Bolgchaint agus scéalta eile

Bolgchaint.jpg

Úr, dúshlánach, ar an sprioc, mar a bhíonn an Laighléiseach i gcónaí maidir le téamaí agus teanga. Arís eile, tá na paraiméadair brúite amach ag máistir-scéalaí na déaglitríochta, díreach mar a rinneadh le Punk, Ecstasy, Gafa agus mórán eile roimhe seo. Ré úr, ábhar úr - ábhar do dhéagléitheoirí óga, a thugann aghaidh go dána ar an saol is cás leo. An draíocht, an cheardaíocht, an tsamhlaíocht, an ealaín - iad uile á n-úscadh as na leathanaigh seo ina slaodanna sárscéalaíochta.

"Tá sé déanta cheana ag an Laighléiseach le 'Punk', 'Ecstasy' agus leabhair eile nach iad. Ach seo! Sáraíonn 'Bolgchaint' gach a bhfuil scríofa aige do dhéagóirí óga. Ní fhéadfaí dul thairis mar ábhar d'ardranganna na mbunscoileanna lán-Ghaeilge… Sárscéalaí agus prós uaidh dá réir. Dúshlánach mealltach snasta."
Mait Ó Brádaigh, Príomhoide, Gaelscoil de hÍde

"Tá tuiscint sainiúil agus bá as an ngnáth ag Ré Ó Laighléis le riachtanais téamacha agus teanga an déagléitheora óig. Scéalta den chéad scoth ar an uile bhealach iad seo, a bhfuil substaint agus téagar iontu, dúshlán agus síneadh agus, thar rud ar bith eile, tá gné ríthábhachtach an taitnimh go smior iontu."
An Dr. Aedín Nic Íomhair, Saineolaí Léitheoireachta, NARA, USA.

"Tá stíl ghlé shoiléir agus cumas comhrá nádúrtha á chur i mbéal gach carachtar ag Ré Ó Laighléis."
Eagarthóir, Books Ireland

ISBN 978-0-9554079-4-9

Praghas €8

Goimh agus scéalta eile

An scéal 'Claonfhéachaint' sa chnuasach seo

An ciníochas in Éirinn agus go hidirnáisiúnta is cúlbhrat do na scéalta sainiúla seo. Idir shamhlaíocht agus chruthaitheachas den scoth á sníomh go máistriúil ag Ré Ó Laighléis i gcur an chnuasaigh íolbhristigh seo inár láthair. Ní hann don déagóir ná don léitheoir fásta nach rachaidh idir thábhacht agus chumhacht agus chomhaimsearachas na scéalta i gcion go mór éifeachtach air. An dul go croí na ceiste ar bhealach stóinsithe fírinneach cumasach is saintréith den chnuasach ceannródaíoch seo.

Goimh.jpg

"Éiríonn leis an údar dúshlán na léitheoirí a thabhairt ar bhealach ríspéisiúil maidir lena ndearcadh ar an gciníochas …Fáiltím go mór roimh an saothar seo toisc go ndíríonn sé ar aoisghrúpa [déagóirí] a chruthóidh dearcadh shochaí na tíre seo i leith an chiníochais amach anseo. Éiríonn leis an údar paraiméadair na tuisceana i dtaobh an chiníochais a bhrú amach."
Seosamh Mac Donncha, Iar-Chathaoirleach,

An Clár Náisiúnta Feasachta um Fhrith-Chiníochas

"Snastacht, foirfeacht, máistreacht ó thús deireadh."
Austin Vaughan, Leabharlannaí an Chontae, Co. Mhaigh Eo

"Ar bhealach, is é a dhéanann an Laighléiseach ná scéalta a bheireann ar ár samhlaíocht agus ar shamhlaíocht an déagóra shinsirigh, ach go háirithe, a chur inár láthair agus, ag an am céanna, sinn a shíneadh agus ár ndúshlán a thabhairt mar léitheoirí." 
Sinéad Nic Gearailt, Feasta

ISBN 0-9532777-4-7

Praghas €7

An scéal 'Claonfhéachaint' sa chnuasach seo