Bolgchaint agus scéalta eile

Bolgchaint.jpg

Úr, dúshlánach, ar an sprioc, mar a bhíonn an Laighléiseach i gcónaí maidir le téamaí agus teanga. Arís eile, tá na paraiméadair brúite amach ag máistir-scéalaí na déaglitríochta, díreach mar a rinneadh le Punk, Ecstasy, Gafa agus mórán eile roimhe seo. Ré úr, ábhar úr - ábhar do dhéagléitheoirí óga, a thugann aghaidh go dána ar an saol is cás leo. An draíocht, an cheardaíocht, an tsamhlaíocht, an ealaín - iad uile á n-úscadh as na leathanaigh seo ina slaodanna sárscéalaíochta.

"Tá sé déanta cheana ag an Laighléiseach le 'Punk', 'Ecstasy' agus leabhair eile nach iad. Ach seo! Sáraíonn 'Bolgchaint' gach a bhfuil scríofa aige do dhéagóirí óga. Ní fhéadfaí dul thairis mar ábhar d'ardranganna na mbunscoileanna lán-Ghaeilge… Sárscéalaí agus prós uaidh dá réir. Dúshlánach mealltach snasta."
Mait Ó Brádaigh, Príomhoide, Gaelscoil de hÍde

"Tá tuiscint sainiúil agus bá as an ngnáth ag Ré Ó Laighléis le riachtanais téamacha agus teanga an déagléitheora óig. Scéalta den chéad scoth ar an uile bhealach iad seo, a bhfuil substaint agus téagar iontu, dúshlán agus síneadh agus, thar rud ar bith eile, tá gné ríthábhachtach an taitnimh go smior iontu."
An Dr. Aedín Nic Íomhair, Saineolaí Léitheoireachta, NARA, USA.

"Tá stíl ghlé shoiléir agus cumas comhrá nádúrtha á chur i mbéal gach carachtar ag Ré Ó Laighléis."
Eagarthóir, Books Ireland

ISBN 978-0-9554079-4-9

Praghas €8

Goimh agus scéalta eile

An scéal 'Claonfhéachaint' sa chnuasach seo

An ciníochas in Éirinn agus go hidirnáisiúnta is cúlbhrat do na scéalta sainiúla seo. Idir shamhlaíocht agus chruthaitheachas den scoth á sníomh go máistriúil ag Ré Ó Laighléis i gcur an chnuasaigh íolbhristigh seo inár láthair. Ní hann don déagóir ná don léitheoir fásta nach rachaidh idir thábhacht agus chumhacht agus chomhaimsearachas na scéalta i gcion go mór éifeachtach air. An dul go croí na ceiste ar bhealach stóinsithe fírinneach cumasach is saintréith den chnuasach ceannródaíoch seo.

Goimh.jpg

"Éiríonn leis an údar dúshlán na léitheoirí a thabhairt ar bhealach ríspéisiúil maidir lena ndearcadh ar an gciníochas …Fáiltím go mór roimh an saothar seo toisc go ndíríonn sé ar aoisghrúpa [déagóirí] a chruthóidh dearcadh shochaí na tíre seo i leith an chiníochais amach anseo. Éiríonn leis an údar paraiméadair na tuisceana i dtaobh an chiníochais a bhrú amach."
Seosamh Mac Donncha, Iar-Chathaoirleach,

An Clár Náisiúnta Feasachta um Fhrith-Chiníochas

"Snastacht, foirfeacht, máistreacht ó thús deireadh."
Austin Vaughan, Leabharlannaí an Chontae, Co. Mhaigh Eo

"Ar bhealach, is é a dhéanann an Laighléiseach ná scéalta a bheireann ar ár samhlaíocht agus ar shamhlaíocht an déagóra shinsirigh, ach go háirithe, a chur inár láthair agus, ag an am céanna, sinn a shíneadh agus ár ndúshlán a thabhairt mar léitheoirí." 
Sinéad Nic Gearailt, Feasta

ISBN 0-9532777-4-7

Praghas €7

An scéal 'Claonfhéachaint' sa chnuasach seo